Životopis / biografie

Dirigent František Drs se narodil v Kutné Hoře 21. května 1953. Hru na housle vystudoval na pražské konzervatoři u profesorky Markéty/Gity/ Morénové. Své hudební vzdělání dovršil na pražské AMU, když absolvoval soukromé studium dirigování. Zakladající člen Pražákova kvarteta od roku 1974 nastoupil jako koncertní mistr operního orchestru Divadla J. K. Tyla v Plzni. Svému prvému angažmá věnoval takřka 23 let, když přešel do Hudebního divadla v Karlíně. Ještě za plzeňského angažmá začal v roce 1980 dirigovat zprvu balety, aby později vedl orchestr při operních představeních. Zcela prvním samostatným operním titulem, který nastudoval, byla Humperdinckova Perníková chaloupka /1987/.

Ve svém repertoáru má takřka 50 operních děl a kolem 20 baletů. Z oper např. Hubička, Dalibor, Prodaná nevěsta, Tajemství, Rusalka, Čert a Káča, Jakobín, Příhody lišky Bystroušky, také Donizettiho Viva la mamma, Nápoj lásky, Lazebník sevillský, Don Giovanni, Pucciniho Bohéma, Carmen, Faust a Markéta, Čajkovského Piková dáma. Balety: B. Martinů Špalíček, Čajkovského Šípková Růženka, Prokofjevova Popelka, Romeo a Julie a řada dalších. Pravidelně spolupracuje s mnoha symfonickými orchestry. Mimo operní a baletní díla je patrný i velký zájem o nastudování řady děl symfonické a oratorní tvorby, která realizoval především v nahrávkách pro Český rozhlas, a to převážně z oblasti soudobé tvorby.

V roce 2003 se stal dirigentem Komorního orchestru ND v Praze. V období let 2000 až 2011 byl dirigentem Státní opery Praha, kde se podílel na nastudování oper Polský žid /Karel Weis/, La Roulette /Zdenek Merta/, Candide /Leonard Bernstein/, Smrt v Benátkách /Benjamin Britten/. Během tohoto období vedl symfonická tělesa na koncertech v Německu, Francii, Rakousku, Rusku, Litvě aj. Během svého působení v Hudebním divadle v Karlíně rozšířil svůj repertoár o klasická operní a operetní díla a také muzikál. Od 1. 1. 2012 do 30.6.2013 byl dirigentem Opery Národního divadla v Praze, kde se mj. podílel na nastudování světové premiéry opery Válka s mloky Vladimíra Franze. Na podzim 2014 nastudoval se souborem opery Divadla J.K.Tyla v Plzni Verdiho operu Aida, která se setkala s mimořádným úspěchem. Jeho vztah a rodinné vazby ke Kutné Hoře zůstaly velmi silné a to byl důvod v roce 1995 společně se svou manželkou Karolinou Hromádkovou položit základ mezinárodnímu hudebnímu festivalu "Operní týden Kutná Hora" inscenací Smetanovy opery Dalibor, situované do kongeniálního prostoru nádvoří Vlašského dvora. Do hlavních rolí přizvali Evu Urbanovou a Leo Mariana Vodičku. Oba tito pěvci se spolu s řadou dalších významných osobností kulturního života v následujících letech do Kutné Hory jako hvězdy festivalových večerů opakovaně navrací. V roce 2016 se za dlouholetou organizaci festivalu i následné zviditelnění města stal dirigent František Drs čestným občanem Kutné Hory.

let profesionální hudební dráhy
operních děl
baletních děl

Koncerty & foto

Bohaté zkušenosti a pravidelná spolupráce s řadou symfonických a komorních orchestrů v České republice tak v zahraničí, tak spolupráce s předními umělci v oblasti vážné I tzv. populární hudby (např.: Eva Urbanová, Luciano Mastro, Richard Haan, Pavel Šporcl, Helena Vondráčková, Lucie Bílá a mnoha dalšími).

Široké rozpětí repertoáru od operních děl, baletů, klasické operety a muzikálů až po toulky do oblasti populární hudby se vyznačuje vždy citlivou spoluprací mezi dirigentem, sólisty a orchestrem, která je vždy na prvním místě.

„OPERNÍ TÝDEN KUTNÁ HORA“ zakladatel mezinárodního hudebního festivalu

Hudební angažmá a projekty

Za svou profesní hudební dráhu působil, podílel se a spolupracoval doposud především na těchto místech, ale i mnoha dalších koncertních pódiích.

Pražákovo kvarteto

Divadlo J. K. Tyla v Plzni

Hudební divadlo Karlín (Praha)

Státní opera a Národní divadlo Praha

Operní týden Kutná Hora (mezinárodní hudební festival)

Mezinárodní pěvecká soutěž A. Dvořáka v Karlových Varech

BonArt orchest

Kontakt

  • Karolina Hromádková
  • – umělecká agentura
  • Hálkova 1177/18, 301 00 Plzeň 3
  • +420 603 416 647
  • hromadkovakarolina@seznam.cz
  • +420 604 276 158
  • frantisekdrs@seznam.cz
  • opernityden.cz